Σύνδρομα μετά γαστρεκτομή

Απώτερες επιπλοκές των χειρουργικών επεμβάσεων για το Πεπτικό Έλκος

Απώτερες Μετεγχειρητικές Επιπλοκές

1. Μετεγχειρητικό – Υποτροπιάζον Έλκος

Το υποτροπιάζον έλκος εμφανίζεται στο 10% των ασθενών που χειρουργούνται για 12δακτυλικό  έλκος με βαγοτομή και πυλωροπλασική ή υπερεκλεκτική βαγοτομή `και 2-3 % μετά από βαγοτομή και αντρεκτομή. 20 % με αντρεκτομή και ΓΕΑ χωρίς βαγοτομή.


Η υποτροπή σε χειρουργηθέν έλκος στομάχου είναι 2%. Το έλκος εμφανίζεται πλησίον της αναστομώσεως στην πλευρά του εντέρου.
Το κύριο σύμπτωμα είναι ο πόνος στο επιγάστριο, αυξανόμενος με τα γεύματα και υφιέμενος με τα αντιόξινα. Το 1/3 των ασθενών με υποτροπιάζον έλκος θα αιμορραγίσουν  με αιμορραγία απειλητικότερη του αρχικού. Η διάτρηση είναι σπάνια περίπου 5%. Διατητραίνον έλκος μπορεί να δημιουργήσει γαστρονήστιδο-κολικό συρίγγιο.
Η διάγνωσις και η θεραπεία είναι  ίδια με το αρχικό έλκος.

2. Γαστρονήστιδο κολικό συρίγγιο

Το διατητραίνον έλκος είναι σπάνια επιπλοκή, αλλά μπορεί να δημιουργήσει συρίγγιο μεταξύ στομάχου και κόλου.
Σοβαρές διάρροιες και διαταραχή της θρέψης εμφανίζονται στο 90% των περιστατικών. Τυπικό άλγος του διατητραίνοντος  έλκους στην άνω κοιλία προηγείται της διάρροιας. Οι κενώσεις κυμαίνονται 8-12 ή και περισσότερες ημερησίως .
Ο βαριούχος υποκλυσμός ασφαλώς εμφανίζει το συρίγγιο. Ο ασθενής  υποστηρίζεται για την κακή θρέψη με συμπληρώματα βιταμινών και ιχνοστοιχείων.
Χειρουργικώς εκτιμάται η αναστόμωση με το συρίγγιο. Αποκαθίσταται το κόλον και η αναστόμωση.

3. Σύνδρομο Dumping
Τα συμπτώματα του συνδρόμου Dumping, όπως αναφέρονται από χειρουργημένους ασθενείς, έχουν σχέση με την αδυναμία του στομάχου να ρυθμίσει τον ρυθμό κενώσεων του. Μόνο 1-2 % των ασθενών μετά από μερικούς μήνες θα έχει κλινικό πρόβλήμα.
    Τα συμπτώματα είναι καρδιαγγειακά και γαστρεντερικά. Μετά τη λήψη γεύματος  ο ασθενής έχει εφιδρώσεις, ταχυπαλμία, αδυναμία, δύσπνοια, ναυτία, κωλικοειδή άλγη, εμετό, διάρροια και σπάνια λιποθυμία. Σε σοβαρές περιπτώσεις ο ασθενής πρέπει να κατακληθεί για 30 – 40 min για να παρέλθει η δυσφορία.
Συνίσταται αποφυγή υδατανθράκων και λήψη λίπους και πρωτεινών. Γεύματα στεγνά και περιορισμένα υγρά μεταξύ γευμάτων. Τα ανάλογα της σοματοστατίνης και αντιχολινεργικά βοηθούν.
Για τους ασθενείς που δεν ανταποκρίθηκαν στην συντηρητική αγωγή Roux en Y ΓΕΑ και πιθανώς τοποθέτηση ανισοπερισταλτικής έλικας στην έλικα Roux.

4. Αλκαλική Γαστρίτις

Η παλινδρόμηση 12δακτυλικών υγρών στον στόμαχο μετά από εγχείρηση έχει σχέση  με την λειτουργία του πυλωρικού σφιγκτήρα. Σε ορισμένους ασθενείς προκαλεί εκσεσημασμένη γαστρίτιδα.
Το κύριο σύμπτωμα είναι πόνος μετά το γεύμα και χολώδεις εμετοί με τους οποίους δεν υπάρχει ανακούφιση. Η γαστροσκόπηση και η βιοψία αναδεικνύουν φλαγμονή και  οίδημα του γαστρικού βλενογόνου. Χειρουργικά σε επιμένοντα σοβαρά απεριστατικά επιμόνου άλγους Roun en Y ΓΕΑ ,έντερο-έντερο αναστόμωση.

5. Μετά Βαγοτομή Διάρροια

Περίπου 5-10% των ασθενών με στελεχιαία βαγοτομή θα αντιμετωπισθούν με αντιδιαρροική αγωγή για κάποιο διάστημα και το 1% ίσως να έχει σοβαρό πρόβλημα. Απώλεια βάρους , απώλεια ελέγχου κενώσεων.
Η διάρροια δύναται να είναι σαν επεισόδιο μη προκαθορισμένης ενάρξεως με διάστημα ελεύθερο συμπτωμάτων μεταξύ εβδομάδων- μηνών.
Οι κενώσεις μπορεί να είναι 1 έως 2 υδαρείς η να διαρκέσουν μερικές ημέρες με 3-5 μαλακές κενώσεις ημερησίως. Τέτοιες διάρροιες ρυθμίζονται με δυσοιλιογόνα φάρμακα.
Χειρουργικά: τοποθέτηση ανισοπερισταλτικής νηστιδικής έλικας

6. Σύνδρομο Προσιούσης Έλικος

Το ανωτέρο σύνδρομο προκύπτει από την απόφραξη της προσιούσης έλικος της γαστρεντεροαναστόμωσης. Εμφανίζεται ως οξεία και χρονία.
Η οξεία από 1 έως 2 εβδομάδες μετά το χειρουργείο αλλά και 30 χρόνια μετά από γαστρεκτομή. Αιτίες είναι κήλες, κάμψη και η περιστροφή.
Συμπτώματα είναι ο ισχυρός επιγαστρικός πόνος, ναυτία, έμετος χωρίς χολή. Η αυξημένη πίεση εκτός της έλικος από 12δακτυλικά και παγκρεατικά υγρά οδηγείσε ρήξη του 12δάκτυλου ή νέκρωση της έλικος κατάσταση επείγουσα για άμεσο χειρουργείο , ολική παγκρεατικό 12δακτυλεκτομή.
Η χρόνια μορφή εμφανίζεται ως μερική απόφραξη της προσιούσης. Άλγος δεξιού  άνω τεταρτημορίου  μετά τα γεύματα , ναυτία, χολώδεις έμετοι χωρίς τροφές που ανακουφίζουν από τον πόνο. Οι ασθενείς αποφεύγουν τα γεύματα με αποτέλεσμα την κακή θρέψη. Επιπλέον σύνδρομο τυφλής έλικος με αποτέλεσμα ανάπτυξη μικροβίων ,διάσπαση χολικών αλάτων , στεατορροία και έλλειμμα Fe και Β12.
Αιτία είναι στενώσεις, καρκίνος, κήλη, εγκολεασμός και άλλα. Το σύνδρομο  της απιούσης διαφοροδιαγιγνώσκεται από την αλκαλική γαστρίτιδα.
Χειρουργικά μετατρέπεται σε Roux en ΓΕΑ.


7. Σύνδρομο Απιούσης Έλικος

Το σύνδρομο της απιούσης έχει σχέση με μερική ή ολική απόφραξη της έλικος πλησίον η μακράν της αναστομώσεως. Εμφανίζεται μήνες ή έτη μετά την εγχείρηση. Αιτία στην χρόνια μορφή είναι συμφύσεις , εγκολεασμός της έλικας.
Τα συμπτώματα είναι διάχυτο κοιλιακό άλγος, ναυτία και χολώδεις έμετοι. Η διάγνωση τίθεται με βαριούχο γεύμα.
Καθυστέρηση ή πλήρη αναστολή στην κένωση.
Χειρουργικά αντιμετωπίζεται το αίτιο ή δημιουργείται μετατροπή της Β ΙΙ σε Β Ι ή σε Roux en Y ΓΕΑ.

8. Σύνδρομο Μικρού Κολοβώματος Στομάχου

Σύνδρομο πρώιμης πληρότητας στομάχου καλείται επίσης το σύνδρομο μικρού κολοβώματος του στομάχου. Σε αυτό το σύνδρομο το στομάχι χάνει την αποθηκευτική του ικανότητα όταν εκτέμεται >80% συμβάλλουσα  και η βαγοτομή επίσης. Πρώιμή πληρότης , πόνος, έμετοι είναι τα κυρίως συμπτώματα. Επακόλουθο κακή θρέψη , ανεμία με έλλειψη   Fe και Β12.
Συντηρητική αγωγή συνήθως είναι επιτυχής με μικρά συχνά γεύματα , βιταμίνες, Fe, παγκρεατικά ένζυμα.
Χειρουργική αποκατάσταση συνίσταται στην δημιουργία θυλάκων τύπου Hunt-Lawrence  Tanner roux 19.

9. Σύνδρομο Καθυστεριμένης Γαστρικής Κένωσις

Η μειωμένη τονικότητα του στομάχου προκύπτει από την γαστρική χειρουργική και την βαγοτομή . οι ασθενείς έχουν επιγαστρική πληρότητα , πόνο, εμετούς με τροφές προηγούμενων ημερών. Δεν ανέχονται τα στερεά αλλά τα υγρά τρόφιμα και αυτό οδηγεί σε κακή θρέψη.
Στη συντηρητική αγωγή χορηγούνται  προκινητικά φάρμακα όπως μετοκλοπραμιδη και ερυθρομικίνη.
Χειρουργική αποκατάσταση συνίσταται στην σχεδόν ολική γαστρεκτομή και Roux en Y.


10. Σύνδρομο Στάσις Roux.

Στο συγκεκριμένο σύνδρομο έχουμε καθυστέρηση κενώσεως του κολοβώματος του στομάχου στο οποίο συμμετέχει και η έλικα Roux.
Η συντηρητική αγωγή σπάνια αποδίδει και η χειρουργική αποκατάσταση συνίσταται σε ολική γαστρεκτομή και Roux en Y.  

 

001

Διεύθυνση

Κατεχάκη 66,
Αθήνα
115 25

Τηλέφωνο

e-mail

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

e-genius.gr ...intelligent web software